newsy
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
Sčítání 2021 - informace
SOM - Oznámení o zveřejnění
Schválené rozpočtové opatření č.1/2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Informace pro veřejnost - nedostatečně identifikovaní vlastníci
Zásobení oblasti Vysoký Chlumec - Petrovice - Chyšky pitnou vodou z Jihočeské vodárenské soustavy
Výroční zpráva za rok 2020
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020
Schválený rozpočet obce - rok 2021
Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Hrazánky obce Hrazany
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové provizorium 2020
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020
Schválený závěrečný účet za rok 2019 - Obec Hrazany
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020
Zpravodaj 2019
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 88/2020
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020
Výroční zpráva za rok 2019
Obecně závazná vyhláška obce Hrazany č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Hrazany č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Hrazany č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Hrazany č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019
Oprava místní komunikace 3c Dobrošov
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 275/2019
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 39/2019
Směrnice k ochraně osobních údajů
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2018