newsy
Oznámení - záměr na prodej části parcely
více
Návrh - střednědobý výhled rozpočtu
více
Návrh rozpočtu obce Hrazany na rok 2024
více
Finanční úřad - informace k dani z nemovitosti a příjmů fyzických osob
více
SOM - Návrh - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027
více
SOM - Návrh rozpočtu roku 2024
více
Posezení u kamen NO.:3 - SDH Klisinec
více
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023
více
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 6.9.2023
více
SOM oznámení o zveřejnění
více
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
více
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023
více
Doporučení HZS Jihočeského kraje
více
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 14.6.2023
více
Oznámení o zveřejnění ZÚ za rok 2022
více
Schválený závěrečný účet za rok 2022 - Obec Hrazany
více
Obecně závazná vyhláška obce o regulaci hlučných činností.
více
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
více
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
více
Místní poplatky
více
Informace - Český telekomunikační úřad
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023
více
KRAJSKÝ ÚŘAD INFORMUJE O ZAHÁJENÍ DALŠÍHO KOLA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2023
více
EG.D - opatření při zateplování budov
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 15.3.2023
více
Oznámení o novém režimu na obecní skládce
více
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023
více
Nabídka pronájmu bytu s pečovatelskou službou v obci Bernartice
více
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 25.1.2023
více
Schválené rozpočtové opatření č.11/2022
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025
více
Schválený rozpočet Obce Hrazany na rok 2023
více
Dotazník pro občany Jihočeského kraje
Mé jméno je Šárka Uhrová a jsem studentkou navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě, kde v tuto chvíli realizuji svoji diplomovou práci „Působnost a pravomoci vybraných orgánů územních samosprávných celků a jejich kompetence k řešení mimořádných událostí a krizových situací.“ pod vedením JUDr. M. Sciskalové. Jako součást praktické části mám dotazníkový průzkum určený občanům Jihočeského kraje s cílem zjistit jejich informovanost během pandemie covid-19. Předem děkuji za Váš čas. V případě dotazů můžete využít můj školní e-mail:uhr0018@slu.cz. S vřelým poděkováním, Bc. Šárka Uhrová
více
Výroční zpráva za rok 2022
více
Zpráva o uplatňování Územního plánu Hrazany za období 06/2015-11/2022
více
Oznámení - provozní podmínky ukládání inertního odpadu na skládku
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2022
více
Omezení lékařské pohotovostní služby
více
Zpravodaj 2022
více
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022
více
Schválené rozpočtové opatření č.10/2022
více
Souhlas GDPR - telefonní číslo - obecní informace formou SMS
více
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZ
více
Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce ze dne 19. 10. 2022
více
Schválený jednací řád Obce Hrazany
více
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022
více
MPSV formulář na Czech POINT - jednorázový příspěvek na dítě
více
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č.j. 0175/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č.2/2022
více
Přehled povinností a pravidel pro bezpečné pálení
více
Schválené rozpočtové opatření č.1/2022
více
Výroční zpráva za rok 2021
více
OZV o stanovení systému odpadového hospodářství
více
Jihočeský kraj - jak správně vytápět
více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb - č. j. 0014/2022
více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 0002/2022
více
Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro obytné domy
více
Dopis SÚJB ve věci ochrany osob žijících a pracujících na území obce.
více
Obecně závazná vyhláška obce Hrazany č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021
více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 0335/2021
více
Informace pro obce - odchyt toulavých a opuštěných zvířat
více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 0194/2021
více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 0193/2021
více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb - č.j. 0180/2021
více
Zásobení oblasti Vysoký Chlumec - Petrovice - Chyšky pitnou vodou z Jihočeské vodárenské soustavy
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Hrazánky obce Hrazany
více
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
více
Rozpočtové provizorium 2020
více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 88/2020
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Oprava místní komunikace 3c Dobrošov
více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 275/2019
více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 39/2019
více
Směrnice k ochraně osobních údajů
více
Obecně závazná vyhláška obce Hrazany č. 2/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
více