newsy

Upozornění vlastníkům nemovitostí na ořez dřevin

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Chyšky

Informace pro veřejnost - nedostatečně identifikovaní vlastníci

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů

Nařízení mimořádného opatření KHS Jčk č. 2/2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Nařízení mimořádného opatření č. 1/2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Rozpočtové provizorium 2020

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Schválený závěrečný účet za rok 2019 - Obec Hrazany

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zpravodaj 2019

Letní svoz komunálního odpadu

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR

Formulář pro sběr nabídek dobrovolnické pomoci

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 88/2020

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Katalog sociálních a doprovodných služeb na území ORP Milevsko

SOM - oznámení o zveřejnění

Výroční zpráva za rok 2019

Schválený rozpočet obce na rok 2020

Obecně závazná vyhláška obce Hrazany č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Hrazany č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce Hrazany č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Hrazany č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019

Oprava místní komunikace 3c Dobrošov

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 275/2019

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 39/2019

Směrnice k ochraně osobních údajů

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2018