Poplatky

Místní poplatky

 

                                                    Místní poplatek za odpad je stanoven ve výši

                                                720 Kč/ trvale žijící osoba, osvobozeny jsou děti do 6 let věku                      

                                                                                                            720 Kč/ za objekt sloužící k rekreaci.

                                                                          Splatnost poplatku za odpad je do 30. června.

                                                                           Lze uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu

                                                      nebo na účet č. 0103948064/0300 var symbol č.p.+1345 (např. 291345).

 

                                                   Místní poplatek ze psů je stanoven ve výši

                                          60 Kč za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 240 Kč.

                                                                         Splatnost poplatku ze psa je do 31. března.

                                                                        Lze uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu

                                                           nebo na účet č. 0103948064/0300 var. symbol č.p.+1341 (např. 291341).