Obec Hrazany

historie a současnost

Historie

Historie obce Hrazany

Obec Hrazany se rozkládá v nejsevernější části jihočeského kraje. Skládá se ze čtyř částí Hrazany, Hrazánky, Dobrošov a Klisinec.
Původ obce Hrazanské , kterou v minulosti tvořily osady Hrazany, Hrazánky, Dobrošov, Mašov a Kojetín sahá až do 10. a zcela určitě do 11. století. Nejstarší listinná zmínka je o osadě Dobrošov z 20. června roku 1216, kdy uzavřel Ondřej, biskup pražský smlouvu s Jiříkem Milevským z Milevska zakladatel kláštera Milevského, aby mu pro klášter přepustil ves Dobrošov.
První písemná zmínka o Hrazanech i Hrazánkách se nachází v listině z roku 1373, kterou se stanový hranice panství Jaroslava z Vepic vůči majetku milevského kláštera.
Z roku 1420 je zmínka , že Vítek z Prčic prodal klášteru Milevskému ves Kojetín, kterou zdědil od svého otce.
Již dříve bylo toto území naší obce osazeno, protože se tady nacházejí žárové pohřebiště v lokalitě na Roudnicích. Může se předpokládat i osazení a opidum keltské.
Další písemná zmínka o osadách obce je uvedena v zemských deskách 14. září 1575, kdy císař Maxmilián odevzdává Krištofovi ze Švamberka ves Hrazany, Hrazánky, Kojetín, Dobrošov a další.
Obec Hrazanská jako útvar správní či politický je rovněž stará. Po roce 1617 byl „úřad Kovářovský”, rozdělen na úřad Kovářovský a úřad Hrazanský.
Rychta Hrazanská obsahovala nejen osady, které dnes do obce patří : Hrazany, Dobrošov, Klisinec ale i Mašov, Kojetí a Klisín. Toto uspořádání potrvalo až do roku 1848. V čele stál rychtář jmenovaný vrchností a konšel. Rychta Hrazanská patřila vrchnosti orlické, jen Klisinec patřil hraběnkám z Petrovic. Poslední majitelé už jen lesů byly hraběnka Odona Zhorská a baronka Dohalská.
Další uspořádání obce se měnilo v roce 1954, kdy byla obec rozdělena na Hrazany, Hrazánky a Dobrošov, jako obec Hrazany. Zbývající osady Kojetín a Mašov utvořily s osadou Porešín novou obec.
V roce 1964 byla další změna, k obci Hrazanské byla připojena obec Klisinec. Tento stav trvá do dnešních dnů.
Obyvatelé obce se převážně zabývali zemědělstvím. Z řemesel v minulosti hlavně kameníci a zedníci.

Obec Hrazany leží geograficky ve Středočeské pahorkatině, nejvyšší body u Hrazánek Hrb 566 m, u Dobrošova Brdo 555 m a u Hrazan Horychová 582 m nadmořské výšky.

 

Památky

Původní zástavba se téměř nedochovala. Zemědělské stavby i obytné budovy jsou z nedávné doby a stavby starší jsou převážně přestavěné.

V každé osadě je kaple. Nejstarší z 19. století se nachází v Hrazánkách a je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. V Hrazanech je kaple z roku 1926. Tato kaple je zasvěcena Duchu svatému. Z roku 1932 je kaple v Dobrošově a ta je zasvěcena sv. Václavu. Kaple v Klisinci je zasvěcena Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a byla postavena v roce 1939.

V obci je i několik památných stromů - lípy vysázené na počest jubilejní výstavy v Praze roku 1891. Mezi památky patří také několik kamenných křížů.

Na jižním svahu přibližně 0,5 km severně od obce Hrazany se nachází geologický útvar s názvem "Kněz". Tato přírodní památka je součástí Kameného moře. 

                         

 Současnost


Obec Hrazany je složena z částí : Hrazany, Hrazánky, Dobrošov a Klisinec. Počet obyvatel (ke konci roku 2009) je 285. V Hrazanech žije 71, v Hrazánkách 107, v Dobrošov 44 a v Klisinci 63obyvatel.
Základní a mateřskou školu navštěvují děti v obci Kovářov.

V Hrazánkách se nachází kulturní dům, kde se každoročně konají plesy, taneční zábavy a jiné kulturní akce.

 

 

Dnes je: 25.09.2017

Svátek slaví: Zlata

Aktuality

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2017
více
Oznámení - kominické služby
více
Výroční zpráva za rok 2016
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Výroční zpráva za rok 2014
více

Anketa

Líbí se Vám vzhled našich stránek?

Ano
odpověď Ano (64%)
64%
Ne
odpověď Ne (36%)
36%

Vyhledávání