Letecké snímky

Letecké snímky

Celkový pohled z r. 2014
Celkový pohled z r. 2014
Letecký snímek Hrazany z r. 2014
Letecký snímek Hrazany z r. 2014
Letecký snímek Hrazany z r. 2014
Letecký snímek Hrazany z r. 2014
Letecký snímek Hrazánky z r. 2014
Letecký snímek Hrazánky z r. 2014
Letecký snímek Dobrošov z r. 2014
Letecký snímek Dobrošov z r. 2014
Letecký pohled Dobrošov z r. 2014
Letecký pohled Dobrošov z r. 2014
Letecký snímek Klisinec z r. 2014
Letecký snímek Klisinec z r. 2014
Letecký pohled Klisinec z r. 2014
Letecký pohled Klisinec z r. 2014
Letecký snímek Hrazany z r. 1999
Letecký snímek Hrazany z r. 1999
Letecký snímek Hrazánky z r. 1999
Letecký snímek Hrazánky z r. 1999
Letecký snímek Dobrošov z r. 1999
Letecký snímek Dobrošov z r. 1999
Letecký snímek Klisinec z r. 1999
Letecký snímek Klisinec z r. 1999