základní údaje

Základní údaje

Obecní úřad
Oficiální název :
Důvod a způsob založení :
 Sidlo:
Okres :
Kraj:
Obec Hrazany                                
zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
Hrazánky 7, 399 01 Milevsko
Písek
Jihočeský

Organizační struktura úřadu
Starosta :
Místostarostka :
Účetní :
Referent :
 
Ing. Luboš Bolek
Zdeňka Souhradová                 
Stanislava Mašková
Barbora Šafránková

Kontaktní spojení
Telefon starosta :
Telefon kancelář úřadu :
Fax :
E-mail :
737 232 751    
382 594 224        
382 594 224        
 info@obechrazany.cz

IČO a bankovní spojení
IČO :
Banka :
Číslo účtu :
00249670
ČSOB, divize Poštovní spořitelna  
0103948064/0300

Úřední hodiny
Pondělí :
 Úterý :
Středa :
Čtvrtek:
Pátek:
  9.00 -12.00 hod. 
  9.00 -12.00 hod.
16.00 -18.00 hod.(přítomnost starosty)
  9.00 -12.00 hod.
  9.00 -12.00 hod.

Zastupitelstvo
Starosta :
Místostarostka :
Členové :
        Ing. Luboš Bolek
        Zdeňka Souhradová 
        Milan Švehla
        Václav Mošanský
        Stanislav Lípa
        Marek Neumann
        Miroslava Šafránková
   
 
Obce patřící pod správu úřadu:
Hrazany, Hrazánky, Dobrošov, Klisinec