Dobrošov

SDH Dobrošov

V Dobrošově byl sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1924.

SDH Dobrošov má k 1. 1. 2020 82 členů: 29 mužů, 13 žen a 40 dětí. Ženy nacvičují a zúčastňují  se soutěží od roku 2007. Od roku 2009 soutěží také děti.

Každoroční akce konané v Dobrošově: VVH, hasičský bál, brigády, velikonoční trhy, stavění májky a oslava čarodějnic, recese prvomájového průvodu, Český den proti rakovině, hasičská soutěž Dobrošovské zatloukání, dětská okresní pohárová soutěž, vítání a loučení s prázdninami, pohádkový les, dětská dostřikná, vánoční trhy, dětský silvestr.

 

Složení výboru SDH Dobrošov :

Starosta : Luboš Čapek

Náměstek starosty : Josef Kortan

Velitel : Daniel Strachalla

Zástupce velitele : Michal Čapek

Hospodář : Bc. Marie Vošahlíková

Vedoucí mládeže: Mgr. Hana Vošahlíková

Referentka žen : Radka Čapková

 

Kontrolní a revizní rada :

Předseda : Aleš Strachalla

Revizor : Bc. Petra Mrzenová

Člen : Milan Šimeček

 

Ostatní:

Strojník : Libor Vošahlík

 

V roce 2016 členové SDH Dobrošov za hmotné spoluúčasti obce Hrazany kompletně zrekonstruovali klubovnu a jednu garáž v hasičárně, v letošním probíhá rekonstrukce druhé garáže.

 

  

Mladí hasiči

Družstvo mladých hasičů SDH Dobrošov vzniklo v roce 2009. Základnu tehdy tvořilo 14 dětí. V roce 2020 je v evidenci 40 mladých hasičů ve věku do 18 let.

Družstvo je tvořeno dětmi a mládeží z Dobrošova, Hrazánek, Klisince, Kovářova, Branišovic, Milevska a Písku. Děti pracují celoročně, zůčastňují se soutěží v požárním útoku, pohárových soutěží, celostátní hry Plamen, soutěže Požární ochrana očima dětí. Pořádají velikonoční a vánoční trhy, kulturní vystoupení, organizují charitatvní sbírky. Vyzkoušely také kvalifikační závody na mezinárodní soutěž CTIF v Litomyšli.

Mladší děti vyhrály okresní kolo Plamene v roce 2016 i 2017, starší díky vítězství v soutěži Plamen v roce 2017 postoupily do krajského kola v Nové Včelnici u Jindřichova Hradce. Mladší dle pravidel Plamene končí okresním kolem.

V současné době soutěží v kategoriích přípravka (děti do 6 let), mladší (6-11 let), starší (11-15 let) a dorost (13-18 let).