historie a současnost

Historie

Historie obce Hrazany

Obec Hrazany se rozkládá v nejsevernější části jihočeského kraje. Skládá se ze čtyř částí Hrazany, Hrazánky, Dobrošov a Klisinec.
Původ obce Hrazanské , kterou v minulosti tvořily osady Hrazany, Hrazánky, Dobrošov, Mašov a Kojetín sahá až do 10. a zcela určitě do 11. století. Nejstarší listinná zmínka je o osadě Dobrošov z 20. června roku 1216, kdy uzavřel Ondřej, biskup pražský smlouvu s Jiříkem Milevským z Milevska zakladatel kláštera Milevského, aby mu pro klášter přepustil ves Dobrošov.
První písemná zmínka o Hrazanech i Hrazánkách se nachází v listině z roku 1373, kterou se stanový hranice panství Jaroslava z Vepic vůči majetku milevského kláštera.
Z roku 1420 je zmínka , že Vítek z Prčic prodal klášteru Milevskému ves Kojetín, kterou zdědil od svého otce.
Již dříve bylo toto území naší obce osazeno, protože se tady nacházejí žárové pohřebiště v lokalitě na Roudnicích. Může se předpokládat i osazení a opidum keltské.
Další písemná zmínka o osadách obce je uvedena v zemských deskách 14. září 1575, kdy císař Maxmilián odevzdává Krištofovi ze Švamberka ves Hrazany, Hrazánky, Kojetín, Dobrošov a další.
Obec Hrazanská jako útvar správní či politický je rovněž stará. Po roce 1617 byl „úřad Kovářovský”, rozdělen na úřad Kovářovský a úřad Hrazanský.
Rychta Hrazanská obsahovala nejen osady, které dnes do obce patří : Hrazany, Dobrošov, Klisinec ale i Mašov, Kojetí a Klisín. Toto uspořádání potrvalo až do roku 1848. V čele stál rychtář jmenovaný vrchností a konšel. Rychta Hrazanská patřila vrchnosti orlické, jen Klisinec patřil hraběnkám z Petrovic. Poslední majitelé už jen lesů byly hraběnka Odona Zhorská a baronka Dohalská.
Další uspořádání obce se měnilo v roce 1954, kdy byla obec rozdělena na Hrazany, Hrazánky a Dobrošov, jako obec Hrazany. Zbývající osady Kojetín a Mašov utvořily s osadou Porešín novou obec.
V roce 1964 byla další změna, k obci Hrazanské byla připojena obec Klisinec. Tento stav trvá do dnešních dnů.
Obyvatelé obce se převážně zabývali zemědělstvím. Z řemesel v minulosti hlavně kameníci a zedníci.

Obec Hrazany leží geograficky ve Středočeské pahorkatině, nejvyšší body u Hrazánek Hrb 566 m, u Dobrošova Brdo 555 m a u Hrazan Horychová 582 m nadmořské výšky.

 

Památky

Původní zástavba se téměř nedochovala. Zemědělské stavby i obytné budovy jsou z nedávné doby a stavby starší jsou převážně přestavěné.

V každé osadě je kaple. Nejstarší z 19. století se nachází v Hrazánkách a je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. V Hrazanech je kaple z roku 1926. Tato kaple je zasvěcena Duchu svatému. Z roku 1932 je kaple v Dobrošově a ta je zasvěcena sv. Václavu. Kaple v Klisinci je zasvěcena Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a byla postavena v roce 1939.

V obci je i několik památných stromů - lípy vysázené na počest jubilejní výstavy v Praze roku 1891. Mezi památky patří také několik kamenných křížů.

Na jižním svahu přibližně 0,5 km severně od obce Hrazany se nachází geologický útvar s názvem "Kněz". Tato přírodní památka je součástí Kameného moře.

                        

Současnost


Obec Hrazany je složena z částí: Hrazany, Hrazánky, Dobrošov a Klisinec. Počet obyvatel (k 1. 5. 2024) je 282. V Hrazanech žije 61, v Hrazánkách 103, v Dobrošově 63 a v Klisinci 55 obyvatel.

Základní a mateřskou školu navštěvují děti v obci Kovářov.

V Hrazánkách se nachází kulturní dům, kde se každoročně konají plesy, taneční zábavy a jiné kulturní akce.