úřední deska
Upozornění vlastníkům nemovitostí na ořez dřevin
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Chyšky
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Informace pro veřejnost - nedostatečně identifikovaní vlastníci
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů
Nařízení mimořádného opatření KHS Jčk č. 2/2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR
Oznámení o zveřejnění - ZÚ
Letní svoz komunálního odpadu
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR
Katalog sociálních a doprovodných služeb na území ORP Milevsko
SOM - oznámení o zveřejnění
Oznámení o zveřejnění - obec Hrazany
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR