Dopis SÚJB ve věci ochrany osob žijících a pracujících na území obce.
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021
Akce "Milostivé léto"

Jednorázová akce "Milostivé léto" je zaměřena na dlužníky, kteří mohou snadněji splatit své závazky vůči státu a dalším veřejnoprávním subjektům, Týká se hlavně dlužníků, kterým nekontrolovaně narostl dluh z důvodů vysokých úroků a exekučních poplatků, vymáhaná částka tímto nepřiměřeně vzrostla - viz příloha.


Dotazník a informační leták na kotlíkové dotace od roku 2022
Změna oznamování plánovaných odstávek elektřiny
Informace pro obce - odchyt toulavých a opuštěných zvířat