Dotazník pro občany Jihočeského kraje

Mé jméno je Šárka Uhrová a jsem studentkou navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě, kde v tuto chvíli realizuji svoji diplomovou práci „Působnost a pravomoci vybraných orgánů územních samosprávných celků a jejich kompetence k řešení mimořádných událostí a krizových situací.“ pod vedením JUDr. M. Sciskalové. Jako součást praktické části mám dotazníkový průzkum určený občanům Jihočeského kraje s cílem zjistit jejich informovanost během pandemie covid-19. Předem děkuji za Váš čas.
V případě dotazů můžete využít můj školní e-mail:uhr0018@slu.cz.
S vřelým poděkováním,
Bc. Šárka Uhrová


Omezení lékařské pohotovostní služby
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023
Změny v oblasti datových schránek
EG.D vlastníci a uživatelé pozemků - ořez dřevin
MPSV formulář na Czech POINT - jednorázový příspěvek na dítě
Přehled povinností a pravidel pro bezpečné pálení
Pomoc občanům Ukrajiny
Jihočeský kraj - jak správně vytápět
Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro obytné domy
Dopis SÚJB ve věci ochrany osob žijících a pracujících na území obce.
Dotazník a informační leták na kotlíkové dotace od roku 2022
Změna oznamování plánovaných odstávek elektřiny
Informace pro obce - odchyt toulavých a opuštěných zvířat