aktuality

Oznámení o novém režimu na obecní skládce

Obec Hrazany oznamuje, že po recyklaci materiálu a úpravy prostoru skládky inertního materiálu nebude nadále tento prostor využíván pro ukládání tohoto typu odpadu. Čistou stavební suť bude nadále možné, po dohodě se zastupiteli z místních částí, využít na opravy účelových komunikací v majetku obce.