Hrazany

SDH Hrazany

V Hrazanech byl sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1910. Aktuální počet členů je 35 (25 mužů, 10 žen).

SDH Hrazany každoročně pořádá několik kulturních akcí. Po sedmi ročnících Kateřinské zábavy se sbor od roku 2016 vrátil k tradičnímu hasičskému plesu. Naopak novinkou se v roce 2012 stala venkovní pouťová zábava  v hrazanském parku konající se na přelomu května a června. Každých pět let zajišťují hasiči při výše zmiňované pouťové zábavě sraz hrazanských rodáků. Ke komornějším kulturním akcím se řadí stavění máje či rozsvěcování stromečku.  Sbor spolupracuje s obcí Hrazany - úklidové brigády kolem silnic, sběr železa, údržba a drobné opravy hasičské zbrojnice.

 

Složení výboru SDH Hrazany:

Starosta - Martin Tesař

Velitel - Zdeněk Mošanský

Jednatel - Zbyněk Dvořák

Hospodář - Marta Bardová

Revizor - Michal Mošanský

 

Ostatní:

Kronikář/zapisovatel - Pavlína Pešičková