zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Funkce Komise
starosta Ing. Luboš Bolek starosta
místostarosta Zdeňka Souhradová místostarostka
Stanislav Lípa člen zastupitelstva předseda finančního výboru
Václav Mošanský člen zastupitelstva předseda kontrolního výboru
Marek Neumann člen zastupitelstva
Miroslava Šafránková člen zastupitelstva
Milan Švehla člen zastupitelstva


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.