Hrazánky

SDH Hrazánky

V  Hrazánkách byl sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1894. Aktuální počet členů je 53 (35 mužů a 18 žen). Od roku 1998 nacvičují a zúčastňují se soutěží v Hrazánkách i ženy.

SDH Hrazánky každoročně pořádá hasičský ples a další menší akce, jako je např. stavění máje, společné posezení s promítáním fotek a opékáním buřtů v průběhu letních prázdnin, rozsvěcení vánočního stromečku, organizuje sbíru v rámci Květinového dne proti rakovině. Zúčastňuje se okrskových soutěží, Dobrošovského zatloukání, okresních a okrskových schůzí. Sbor spolupracuje s obcí Hrazany - úklidové brigády obce, sběr železa, úklid hasičské zbrojnice.
 

Složení výboru SDH Hrazánky :

Starosta - Ladislav Dvořák

Náměstek starosty - Karel Mošanský

Velitel - Josef Panec ml.

Velitelka žen - Jitka Šťastná

Jednatel - Hana Dvořáková

Hospodář - Milena Ottová

 

Kontrolní a revizní rada :

Předseda - Miroslav Dvořák

Člen - Václav Souhrada ml.

Člen - Jan Pešička st.

 

Ostatní :

Kronikář - Hana Dvořáková ml.

Strojník - Miroslav Dvořák