projekty

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Jihočeský kraj schválil z "Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2022" dotaci ve výši 266 000 Kč na realizaci projektu "Stavební úpravy hasičské zbrojnice". Celkové výdaje na akci činily 864 900 Kč.

 

 

                                                                                                              Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

         Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022             Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

                                                                              Stav před realizací

 

                                                                     Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022              Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

                                                                                                                                                Stav po realizaci