projekty

Oprava místní komunikace 3c Dobrošov

V září roku 2019 jsme realizovali s pomocí grantu JčK - Podpora oprav a rekontrukce místních komunikací opravu části místních komunikací v Dobrošově. Zakázku provedla firma Strabag, a.s. dle projektu bez zjevných zásad a nedodělků. Celkové náklady činily 872 086, 52 Kč, z výše uvedené dotace jsme na tuto akci získali 397 827 Kč.

Oprava místní komunikace Oprava místní komunikace

Oprava místní komunikace Oprava místní komunikace