vyhlášky

Vyhláška o závazných částech územního plánu obce

Vyhláška je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.