Obec Hrazany

vyhlášky

vyhláška o stanovení části společného školského obvodu základní školy


Zastupitelstvo Obce Hrazany se na svém zasedání dne 13.7.2005 usnesením č. 3/2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst.2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Na základě uzavřené dohody obcí Hrazany a Kovářov o vytvoření společného školského obvodu je území obce Hrazany částí školského obvodu Základní školy Kovářov zřízené obcí Kovářov.


Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2005

----------------------------- ---------------------------
Ing. Luboš Bolek                     Zdeňka Souhradová 
starosta                                místostarosta 

Vyvěšeno dne:


Sejmuto dne:

Dnes je: 26.06.2019

Svátek slaví: Adriana

Aktuality

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Letní svoz komunálního odpadu
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR
více
Schválený rozpočet obce - rok 2019
více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 39/2019
více
Výroční zpráva obce Hrazany o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
více
Informace pro veřejnost - nedostatečně identifikovaní vlastníci
více
SOM - oznámení o zveřejnění
více
Směrnice k ochraně osobních údajů
více
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2018
více
Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018
více

Anketa

Líbí se Vám vzhled našich stránek?

Ano
odpověď Ano (63%)
63%
Ne
odpověď Ne (37%)
37%

Vyhledávání