vyhlášky

Vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostiObecní zastupitelstvo v Hrazanech se podle § 36 písm. b) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ČNR č. 338/92 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 cit. Zákona o obcích.


čl. 1

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných stavebních pozemků umístněných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

Klisinec kód Kú 647942 koeficient 0,3
Dobrošov 647918 koeficient 0,3
Hrazánky 647926 koeficient 0,3
Hrazany 647934 koeficient 0.3


čl. 2

Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:

Klisinec koeficient 0,3
Dobrošov koeficient 0,3
Hrazánky koeficient 0,3
Hrazany koeficient 0,3


čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.4.1993
---------------------------------------
Vyvěšena dne: 12.4.1993 starosta obce

Sejmuta dne: 15.5.1993 ---------------------------------------
zástupce starosty obce