aktuality

Dotazník pro občany Jihočeského kraje

Mé jméno je Šárka Uhrová a jsem studentkou navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě, kde v tuto chvíli realizuji svoji diplomovou práci „Působnost a pravomoci vybraných orgánů územních samosprávných celků a jejich kompetence k řešení mimořádných událostí a krizových situací.“ pod vedením JUDr. M. Sciskalové. Jako součást praktické části mám dotazníkový průzkum určený občanům Jihočeského kraje s cílem zjistit jejich informovanost během pandemie covid-19. Předem děkuji za Váš čas.
V případě dotazů můžete využít můj školní e-mail:uhr0018@slu.cz.
S vřelým poděkováním,
Bc. Šárka Uhrová

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/informovanost-obcanu-jihoces/