Obec Hrazany

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2014

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Hrazany vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávy o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace:  0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:  0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  0

 

V Hrazanech dne: 4. 2. 2015                                                                                                                 starosta obce


Dnes je: 17.12.2017

Svátek slaví: Daniel

Aktuality

Zpravodaj 2017
více
Volby - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Volby - informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Volby - stanovení minimálního počtu členů OVK
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
více

Anketa

Líbí se Vám vzhled našich stránek?

Ano
odpověď Ano (64%)
64%
Ne
odpověď Ne (36%)
36%

Vyhledávání